Hjem - Lions Horsens Bygholm

Menu

Klubben

Lions Club Horsens Bygholm blev stiftet den 15 oktober1973 og er medlem af Lions Club International. Det er en frivillig organisation, som gennem klubber verden over arbejder med løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver - Lions er verdens største private humanitære organisation.

En Lions Club er ingen loge, men en forening af mennesker, der har valgt at bruge en del af deres fritid på at hjælpe vanskeligt stillede medmennesker. Klubben indsamler penge - ved forskellige aktiviteter - pengene anvendes til støtte for projekter lokalt, nationalt og internationalt.

Lions er mere end en humanitær organisation. Medlemmerne i klubben er ganske almindelige mennesker, der samles i et godt kammeratskab. Medlemmerne anspores til at udvise god etik, både i klubben og i samfundet.

Det er medlemmernes arbejdskraft, der er det bærende i indsamling af de penge der uddeles. I så høj grad som muligt, er det også Lions folk der står for uddeling af de indsamlede penge. De danske Lions Clubber har en katastrofe og hjælpefond, der altid har penge til øjeblikkelig hjælp. Ved større katastrofer sendes der ofte penge direkte til Lions Clubber i det pågældende område. På den måde undgås overflødige omkostninger. Hjælpen er ofte fremme på under 24 timer.

Lions Club Horsens Bygholm yder bidrag til den danske katastrofe og hjælpefond, og til et stort anlagt projekt - kaldet Sight First II - der satser på at forebygge blindhed over hele verden.

Nationalt yder klubben bl. a. støtte til Lions prisen, der uddeles en gang årligt til en person eller organisation, der yder noget specielt, enten medicinsk eller socialt. Et andet område er udvekslings ophold for unge, både i Lions ledede ungdomslejre og i private hjem.

Lokalt ydes tilskud til ungdoms arbejde i sportsklubber, spejdere, ældreforeninger, sociale tiltag og udsendelse af unge på udvekslings ophold. Klubben afholder en fest for kommunens ældre en gang årligt, med underholdning, bankospil og kaffebord.

De indsamlede penge går ubeskåret til de formål, klubben bestemmer. En Lions Club har to skarpt adskilte pengekasser, en aktivitetskasse - til de indsamlede penge - og en klubkasse, hvorfra administrationen ved at drive klubben betales. Klubkassen finansieres udelukkende af medlemmerne - eks. ved et årligt kontingent.

Følg Lions